Tilmelding

Praktiske informationer

Tilmelding

Tilmeld ved hvert enkelt kursus/foredrag) og vælg mellem følgende betalings former:

Netbank og mobilpay

Betal online eller via Mobilpay og få tilsendt bekræftelse pr. mail. (Tjek dit mailprograms spamfilter eller promoveringsfanen i G-mail)

Mailen gælder som mødekort.

  

Netbank Reg: 5368 kontonummer 0244005    Mobilpay 2136 3725

Der sendes en mail med betalingsoplysninger som skal bruges ved betaling via din netbank. (Tjek dit mailprograms spamfilter eller promoveringsfanen i G-mail)
Betalingsfristen fremgår af den tilsendte mail. Mailen gælder (efter indbetaling) som mødekort.

Tilmeldingen/købet er først endelig, når aftenskolen har modtaget kursusgebyret.

Oplysninger om startdato, undervisningssted og lokale vil fremgå af tilmeldingsbekræftelsen, der sendes til din e-mail.
 

Udover tilmelding online kan du tilmelde dig via telefon og mail.

Tlf. 2136 3725
Mail. info@udviklingskursus.dk

Framelding

Ved framelding af et kursus/foredrag kan tilbagebetaling af det fulde gebyr ske indtil 2 uger før kursets/foredragets planlagte start. 
Er der mindre end 14 dage til start er tilmeldingen bindende - uanset årsag - og gebyret kan ikke refunderes. 

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

    • ændring af undervisningssted 
    • ændring af underviser
    • undervisersygdom*
    • enkeltdato-aflysning af et offentligt lokale pga. skolens eget brug*

Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Kan et hold ikke etableres, returneres hele gebyret. 

Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).

Priser og tilskud

Kursusgebyr 

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelses formen. Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det samme. 

Evt. udgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

seniorpas.
Det er udelukkende pensionister, som modtager enten folkepension eller førtidspension, der kan ansøge om et seniorpas. 
Der ydes 1 seniorpas pr. kalenderår. Seniorpasset gælder ikke til foredrag/ture. Der ydes ikke seniorpas til kurser der afholdes i andre kommuner.Køge Kommune har bevilliget aftenskolerne seniorpas lydende på kr. 280,-. Henvend dig til aftenskolen, hvis du ønsker at ansøge om et

Pensionister med privat eller tjenestemandspension er ikke berettiget til seniorpas.

Andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner betaler fuld pris.

Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne mod opgivelse af CPR-nr.

Der tages forbehold for ændringer i kommunernes tilskudsordninger samt trykfejl i programmet.

 

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof