Generalforsamling onsdag den 25. april kl. 19.30. I Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge

 

Kære Frivillige, medlemmer, undervisere, foredragholdere og interessenter

Aftenskolen Lysglimt for Livskvalitet og bæredygtighed invitere dig til  generalforsamling

Onsdag den 25. april kl. 19.30. I Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge

Som optakt til generalforsamlingen vil arbejdsgruppen v/ Ditlev Nissen for Lysglimts strategi og udvikling, komme med indlæg om visioner, værdisætning og om fremtidens konkrete aktiviteter og fællesskaber.

Alle er velkommen og vil du være med og få tilsendt nyheder og informationer om Lysglimt kan du melde dig i foreningen, medlemskab er gratis.

Lysglimt vil være vært med lidt aftensmad, te, kaffe og kage.

 Tilmelding til spisning er nødvendigt, så der er mad nok!

Vi glæder os til at se dig😊

 

Ordinær generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent. og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Procedure for valg af deltagerrepræsentant.

9. Valg af revisor og suppleant. –

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Diverse dokumenter der vedr punkterne til dagsorden så som; formandens beretning, økonomi og budget vil blive tilsendt medlemmerne.

FullSizeRender (6).jpg                                                                             

Bestyrelse: Annabella Al-Nafousi, Naima Kirkefeldt, Bjarne Puck, Nina Frahm, Lise Marie Leer              

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof