Knyt de 17 verdensmål til dig og din verden.

Få ideer til hvordan verdensmålene kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling i din lokalitet.

Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete lokaliteter; skole, kvarter, kirke, arbejdsplads eller for den sags skyld, kommunen som helhed. Her arbejder vi med, hvordan verdensmålene kan implementeres på måder, så de tilpasses lokalitetens biokulturelle egenart. Vi finder på handlinger til hvordan verdensmålene kan gennemføres, så det opleves som meningsfuldt og relevant at gennemføre verdensmålene på lokalt niveau. Vi prioritere handlings- og løsningsmuligheder i forhold til den lokale virkelighed og kortlægger stærke og svage links på tværs af verdensmålene. Vi afdækker politikker, projekter og ressourcer der kan understøtte de stærke links og finder strategier der kan styrke de svage links. Vi slutter med at se på næste skridt.Korte oplæg, forskellige samtaler og deling af ideer, engagerer deltagene i processer hvor de får viden om verdensmålene og ideer til, hvordan de top-down besluttede verdensmål kan vendes til bottom up udvikling i deres lokalsamfund og kommune.

Workshoppen bygger på Gaia Educations 51 SDG Community Implementation Flash Cards, der består af mere end 200 spørgsmål strukturerede i en helhedsorienteret og systemisk tilgang til bæredygtighed.Kontakt Ditlev Nissen, hvis du har spørgsmål vedrørende workshoppen.

Hold 1802    KØB BILLET HER

Foredrag

Pris kr. 133.99   inkl. gebyr til Billetto   

Dato: 3. November 2018

Tid: 10 - 16.30

Sted: Det grønne hus, Vestergade 3C, 4600 Køge

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof