Bæredygtighed inden for udvikling, byggeri, energi, social, økologi, tøj, design, møbler , økonomi og investeringer.

Bæredygtig udvikling betyder, at der er nogle elementer i vores samfund, som skal bevares eller bringes videre. For eksempel; det gode liv, naturressourcer, naturen, de økologiske kredsløb, den sociale organisering, kulturen eller økonomien.

 

Bæredygtigt byggeri strækker sig fra start til slut i en byggeproces. Fra råvareindvinding over brugsfasen til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. Bæredygtigt byggeri handler om at mindske energiforbruget og vurderingen baseres på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Bæredygtig energi er det samme som vedvarende energi. Energi, som er miljøvenligt, og som ikke slipper op: Vind, sol, vand og jord,  træ, halm og biogas.

Social bæredygtighed at skabe en helhedsorienteret og dynamisk balance imellem systemer og mennesker. Gennem menneskelige faktor skabe udgangspunkt for et bæredygtigt samfund. For eksempel; bæredygtig pædagogik, der sætter fokus på at skabe mening og videreudvikle social kapital. Det kan være inklusion, tryghed og diversitet i byerne og samskabende udviklingsprocesser.

Bæredygtig Økologi betyder, at man tænker på miljø, dyr og natur, når man producerer en vare, og at man stræber efter bæredygtigt landbrug.

Bæredygtigt tøj er tekstiler, der fremstilles under krav til, hvilke råvarer, det laves af, hvordan det skal genanvendes, og hvordan det nedbrydes, når det bliver smidt ud. Uld giver for eksempel en meget høj udledning af drivhusgasser, hvor kunststoffer og bomuld belaster miljøet i mindre grad.  At købe bæredygtigt tøj, der holder længe og kan genbruge igen og igen i andre former og anvendelser efter ”Vugge til Vugge” principperne (CRADLE TO CRADLE).

Bæredygtigt design er design, der er miljømæssigt, klimamæssigt, socialt og etisk, økonomisk og æstetisk bæredygtigt. Bæredygtigt design, er at udvikle produkter og ting, fra start til slut. Der findes tilgange til design inden for mange forskellige felter: Industriel design, møbeldesign, kunsthåndværk, arkitektur og landskabsdesign.

Bæredygtige møbler er for eksempel lavet af drivtømmer eller miljøvenlig bambus. Bambus er særligt populært inden for bæredygtige møbler, da det producerer 30 procent mere ilt end et almindeligt træ – og optager lige så meget CO2 på fem år, som et egetræ gør på 160 år. Samtidig kan man udnytte 80 procent af træet, mens man med andre træsorter kun kan udnytte 20 procent.

Bæredygtighed økonomi Økonomiske virkemidler spiller en stadigt stigende rolle i miljøpolitikken. Det gælder bl.a. grønne afgifter – som kan sammenkædes i en grøn skattereform – som kan motivere borgere og virksomheder til at spare på ressourcerne og sænke forureningen.

Bæredygtige investeringer Natur og klima er betydningsfuld for velfærden – og derfor kan det betale sig at spare på de ressourcer, vi forbruger af i dag. Det bruger man i stigende grad økonomiske virkemidler til. Ved at du tænker over bæredygtighed i det daglige kan det ses på din konto. Sparer du på din strøm, får du en lavere elregning. Tager du kortere bade, kan det ses på din vandregning.

verdensmalgrid-grid-2016_0.jpgDOF Aftenskolen Lysglimt_media

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof