Fra New York til Køge – med kurs mod en bæredygtig kommune

Mogens Lykketoft var formand for FN's generalforsamling i 2015, hvor de nye globale bæredygtighedsmål blev vedtaget. 

I september 2015 vedtog statsledere fra FN’s 193 medlemslande 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på kloden – de såkaldte Sustainable Development Goals (SDG). Siden vedtagelsen har flere og flere virksomheder, organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og regeringer verden over taget Verdensmålene til sig og er begyndt at omsætte dem til konkrete løsninger, produkter og services, som tænkes på tværs af eksisterende brancher og sektorer.
Lokalt vil Aftenskolen Lysglimt og vor samarbejdspartner udvikle projektet "Vi vil være en del af løsningen" Formålet er at støtte borgere og lokalsamfund i at flytte sig fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Projektet skal skabe rammer for to ting: 
1. At borger og lokalsamfund, der har lyst og motivation til at blive en del af løsningen, får mulighed for at lære, udvikle, eksperimentere, etablere fællesskaber og blive pionerer i omstillingen af Køge til en bæredygtig kommune.
2. Etablere partnerskaber til det lokale civilsamfund, Køge Handelstandsforening og Køge Kommune, med henblik på at styrke ’den 4. samfundssektor’ og bidrage til samskabelse mellem kommunes bæredygtighedsdagsorden og borgernes engagement i omstillingen til bæredygtige samfund.
Derfor har vi inviteret Mogens Lykketoft til at starte projektet igang med et spændende foredrag.

 - Tid og sted bliver snart offentliggjort!

Pris: kr. 65,-  

Flere informationer kontakt Aftenskolen Lysglimt konsulent Ditlev Nissen

Ditlev Nissen

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof