Psykologisk indsigt i både god og dårlig kommunikation

 En workshop om psykologisk indsigt i både god og dårlig kommunikation.

Når kommunikationen er god, siger vi, at vi taler samme sprog. Og når den er dårlig, går vi skævt af hinanden. Begge dele er afgørende for, om vi har gode eller dårlige relationer i samarbejde, parforhold, i familien og mellem venner.

Hvad betyder mest i kontakten til andre?

  • Er det ordenes betydning eller dét, der udtrykkes med krop og følelser?
  • At vi matcher hinanden intellektuelt, kreativt eller følelsesmæssigt?
  • Magtforhold og rollefordeling i relationen?

Nøgleord og oplæg til god kommunikation:

Fra konflikt til kontakt. Redskaber og metoder.

Autentisk og troværdig kommunikation

Bevægelsespsykologi om kontakt til krop, sanser og følelser.

Stemmens lyd og betoning.

Fra dissonans til resonans i kommunikationen. Som at stemme et instrument og finde tonen.

Workshoppen giver både indsigt og redskaber til at møde andre på en åben, energigivende og meningsfuld måde med overensstemmelse mellem kropssprog, stemme og dét, vi siger. Med andre ord - hvor kommunikationen lykkes.

Workshoppen består af både teoretiske oplæg, dialog, øvelser, træning i nærvær og kontakt, bevægelseskommunikation og en masse fælles refleksioner. En undervisningsproces med både fordybelse, smil og latter

 V/ Kirsten Steensberg, Psykoterapeut og underviser i essentiel kommunikation

Tilmeldings klar

Hold 3031

Dato: 14.-15. april 2018

Tid: kl. 10-15 begge dage

10 lektioner pris kr. 550,- 

Sted: Strandpromenaden 1, 4600 Køge

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof